YouTek™

YouTek™ комбинира върхови технологии за да постигне перфектно сливане с твоите индивидуални нужди. Независимо от това дали играта ти е агресивна и опортюнистична или консистентна и гладка, YouTek™ подобрява представянето и изважда най-доброто от теб.

Награди спонтанността си с d3o™.
HEAD дизайн с умен материал.
d3o™ принадлежи на категорията на “умните материали”. Това е футуристичен материал с необичайно поведение. По-специфично, d3o™ принадлежи на категорията на дилатантните пяни, които драматично променят поведението си при динамично натоварване или удар. Интегрирана в рамката на ракетата, d3o™ дава съвършено нови възможности на тенис играчите.
d3o™ технологията може да усети потребността на играча при различни удари (тя се адаптира към теб). При високоскоростни удари (агресивни), умните молекули се групират заедно за наносекунди и драматично увеличават твърдостта на цялата рамка на ракетата, предоставяйки максимум мощ на удара. При по-нискоскоростен удар (слайс или къса топка),  d3o™ молекулите поемат удара и придават повече мекота за по-добро усещане. Какво означава това за тенисиста?  Минаващите удари са дори по-трудни, а късите топки по-точни, като награда за твоята спонтанност и в подкрепа на смелите ти решения на корта.

Намали триенето за повече мощ
HEAD ракети с Teflon намаляващ триенето полимер.
Триенето е сила, която забавя движението на кордажа, когато той е вконтакт с дупките от рамката. Новите ракети с Teflon® намаляващ триенето полимер създават лубрикиращ ефект в основния материал и позволяват на кордажа да се движи през дупките на ракетата почти без триене, което означава с по-малко загуба на екергия и много повече сила.

Teflon® намаляващ триенето полимер позволява на системата от дупки в рамката да се държи по-добре при напрежение и позволява формирането на по-голям център в кордажа на ракетата!

Teflon® е регистрирана търговска марка на DuPont® и се използва под лиценз от HEAD SPORT AG от 1-ви януари, 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>