За марките

Повечето от тези марки имат ясно отличим характер. Ако бяха хора, щяхме да намерим, че си приличат – в своето новаторство, експертност, и фокус.